Для замовлення шаблону пишіть нам на email timred.studio@gmail.com або натисніть кнопку Замовити та заповніть форму

Фінансова звітність

іна́нсова зві́тність — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період[1].

Законодавчо регулюється:

  • Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
  • Постановою КМУ «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності»;
  • ПСБО/МСФЗ (Залежить від характеру суб’єкта звітності);
  • Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності (за ПСБО), затверджені наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433.
  • іншими галузевими нормативними актами.